Euskal Erbesteen Kultura – La Cultura de los Exilios Vascos

Amerika eta Euskaldunak bilduma

img1623

Eugenio Ímaz: En busca de nuestro tiempo

Liburu honetan Eugenio Imazek idatzitako artikuluak edota itzulpenak jaso ziren. Testu horiek idazle doostiarraren Lan Guztien edizioan jaso gabekoak ziren. Bilduma berean ere, bestetik, zenbait komentario eta elkarrizketa bildu zen. Ondorioz, oso jatorri desberdinetako lanak dira hemen aurkituko ditugunak, benetako saski-naskia, idazlearen alde ezezagunenak erakutsiz.

Eugenio Ímaz:
En busca de nuestro tiempo
Edizioa, sarrera eta bibliografia: Iñaki Aduriz
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma 10.zk.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1992, 251 or.
ISBN: 84-8046-001-6

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Martín de Ugalde: Mientras tanto fue creciendo la ciudad

Liburua hiru ataletan dago antolatuta:
I “En busca de una patria perdida”, Martin Ugalderen lan autobiografikoa.
II “Bajos estos techos”, jaio zenetik hil arte Simon Bolivar askatzaileak ezagutu zituen etxe guztien azalpena.
III “Cuando los peces mueren de sed”, Caracasen El Nacional egunkarian, 1956tik 1960ra, Martin Ugaldek argitaratu zituen erreportai-bilduma. Aurretik, Venezuelako Meridako Universidad de los Andesen argitaratua izan zen, 1963an.

Liburua osatzeko Martin Ugaldek erbestean plazaratutako lanen bibliografia biltzen da.

Martin Ugalde:
Mientras tanto fue creciendo la ciudad
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma, 8.zk.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1992, 316 p.
ISBN: 84-8046-002-4

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Miguel Pelay Orozco: Ayer y hoy de un escritor

Miguel Pelay Orozco hizlari ezaguna izan zen. Haren hitzaldiak Atlantikoaren bi aldeetan ospe handia izan zuten, bereziki 70. hamarkadan. Pelay Orozcoren bibliografian, bestetik, ugariak dira horrela sortutako liburuak, hau da, hitzaldi bilduma moduan. Haien artean bi aipatuko ditugu, ziur aski ezagunenak: Gran país, difícil país (1970) eta La encrucijada (1971). Liburu hau bide horretatik abiatu zen, Ameriketan eta Euskal Herrian emandako hitzaldiak bilduz; hori da, alegia, testuaren egitura, “Karibetik” eta “Kantauritik”. Hitzaldien edukiak, bestetik, idazlearengan ohikoak zirenak: euskararen egoera eta batua, literatura, euskaldunen izaerari buruzko ausnarketak…

Miguel Pelay Orozco
Ayer y hoy de un escritor
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma, 9.zk.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1992, 270 or.
ISBN: 84-8046-004-0

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Vicente Amezaga:Nostalgia II

Bigarren liburuki honetan, Vicente Amezaga idazlearen testuak bi multzotan biltzen dira:
I Venezuela, Hego Amerikako herri hartako hedabideetan argitaratutako artikuluen bilduma, 1955tik 1969ra.
II Esbozos biográficos, de todo tipo de grandes figuras, izen handiko pertsonaien biografia laburrak, bereziki politikariak eta idazleak, asko eta asko erbesteratuak.

Liburua bi liburukietan aipatutako izen guztien indize batekin osatzen da.

Vicente Amezaga:
Nostaldia II
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma nº12.
Edizioa: Arantzatzu Amezaga
José Ángel Ascunce, Donostia, 1993, 518 or.
ISBN: 84-8046-011-3

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Vicente Amezaga: Nostalgia I

Bi liburuki hauetan Vicente Amezagak erbeste garaian argitaratuko egunkarietako lan guztiak, 1943tik 1969ra. Lehenengo liburukia idazleari buruzko lan desberdinez irekitzen da: biografia, bibligrafia, kronologia. Ondoren, artikuluak hiru ataletan jasotzen dira:
I Euskara eta euskal literatura
II Gernika, Gure XX.mendeko historia baldintzatu zuen bonbardaketari buruzko lanak
III Uruguai, herri horretan plazaratu zituen lanen bilduma

Vicente Amezaga:
Nostaldia I
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma, 11.zk.
Edizioa: Arantzatzu Amezaga
Jose Angel Ascunce, Donostia, 1993, 316 p.
ISBN: 84-8046-010-5

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Justo Garate: Un crítico en las quimbambas. Autobiografía y escritos

Liburu hau lau ataletan antolatuta dago:
I Un crítico en las quimbambas, Justo Garateren autobiografia, liburuari izenburua ematen diona.
II De los nombres de nuestra tierra, toponimiari buruzko zenbait artikulu.
III Sobre Lope de Aguirre y otras reflexiones, Lope de Agirreren inguruko ausnarketak.
IV Epílogo, non egilearen biografia eta bibliografia biltzen den.

Justo Garate
Un crítico en las quimbambas. Autobiografía y escritos
Edizioa eta Justo Garateren biografia: de José Ángel Ascunce
Egilearen bibliografia: Elías Amezaga
Colección La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak nº13.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1993, 315 or.
ISBN: 84-8046-009-1

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Toribio Echevarria: Recordando la guerra. Diario de un refugiado español

En este libro se recogen dos importantes documentos, las memorias del socialista Toribio Ecehevarria tanto durante el periodo de la guerra civil como de la inmediata posguerra. Son dos obras que habían permanecido inéditas y que reconstruyen desde el punto de vista del autor tanto su actuación en aquellos episodios como distintos aspectos históricos, en primera persona.

Toribio Echevarria:
Recordando la guerra. Diario de viaje de un refugiado español
Aurkezpena: Aurora Bascarán
Hitzaurrea: Luis Castells
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma 7. zk.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1992, 305 or.
ISBN: 84-8046-008-3

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Cástor Narvarte: Hacia la integración ontológica de la filosofía

Liburu honetan Castor Narvarte, filosofo irundarra, beste filosofiari buruzko testu batzuk bildu zituen. Idazlan horiek idazlearen ohiko kezka batzuk jaso zituzten: Migel Unamunoaren pentsamendua, On Kixoteren irudia, biolentziaren inguruko ausnarketak, Bergson filosofoaren bizitza eta pentsamendua.

Cástor Narvarte
Hacia la integración ontológica de la filosofía
La Cultura del Exilio Vasco bilduma. Amerika eta Euskaldunak nº14.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1994, 344 or.
ISBN: 84-8046-014-8

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Antología de Textos Literarios del exilio vasco

Gaztelaniaz idazle euskaldunek idatzitako testuen antologia honetan  Ascunce irakasleak irizpide berezia erabili izan du: testu bat jasotzeko garaian ez da hainbeste kalitateraren araberakoa izan baizik eta erbestearen aurrean idazleek hartut zituzteen jarrereen araberakoa. Horrela hiru multzo sortu ditu: a) oroimenean oinarritzen direnak, b) arduraz oinarritzen direnak, eta c) nostalgiaz. Liburu honetan sinadura asko aurki ditzakegu: Cecilia Garcia Gilarte, Luis Basabe, Víctor Ruiz Añíbarro, María Luisa Elio, Agapito Urarte, Santxo Beurko, Juan Manuel Polo…

Edizioa: Jose Angel Ascunce
Antología de Textos Literarios del exilio vasco
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma, 6.zk.
Jose Angel Ascunce editorea, Donostia, 1994, 326 or.
ISBN: 84-8046-012-1

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Erbesteko Euskal Literaturaren Antologia

Espainiar guda zibilaren ondorioz Euskal Herritik kanpora joatera beharturik egon ziren euskaldunen literatur lan mota guztiak (olerkia, eleberria, ipuina, antzerkia) aipatzen dira antologia honetan. Liburu gehienak Ameriketan idatziak izan ziren baina ez guztiak eta horiek ere liburuan jasoak izan dira. Hauexek dira jasotako egileak: Telesforo Monzon, Jon Andoni Irazusta, Jesus Maria Leizaola, Txomin Jakakortajarena, Benito Larrakoetxea, Jokin Zaitegi, Nikolas Ormaetxea “Orixe”, Andima Ibinagabeitia, Bingen Amezaga, Martin Ugalde, Andoni Arozena, Salbatore Mitxelena eta Lontzi Ormaetxea.

Edizioa: Gorka Aulestia Txakartegi
Erbesteko Euskal Literaturaren Antologia
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma 5.zk.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1992, 302 or.
ISBN: 84-8046-000-8

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

Antología del GALEUZCA en el exilio (1939-1960)

GALEUZCA izenarekin Galizia, Euzkadi eta Katalunia elkar laguntzarako XX. mendean sinatutako ituna ezagutzen da. Konpostelako Ituna bezala ezaguna, 1933ko uztailaren 25ean sinatu zen. GALEUZCAk bere elkarlanaren maila altuena erbesteko urteetan lortu zuen, bereziki 1940ko hamarkadan. Liburu honetan Xosé Estévez irakasleak erbesteko urteen errepaso historikoa egiten du, ondoren, liburuaren bigarren atalean, testu-antologia sakona aurkezteko.

Edizoa: Xosé Estévez
Antología del Galeuzca (1939-1960)
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma, 4.zk.
José Ángel Ascunce, Donostia, 1992, 297 or.
ISBN: 84-8046-003-2

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

La Cultura del Exilio Vasco II Prensa-Periodismo, Hemerografía, Editoriales, Traducción, Educación-Universidad

EDUKIA:

-“Introducción”, Jose Angel Ascunce eta Maria Luisa San Miguel.
-“Aproximación a la Literatura Vasca de la Guerra Civil y el exilio a través de la Prensa (1936-1956)”, Patricio Urquizu.
-“El periodismo del exilio vasco”, Ana Hermoso eta Pilar Rodríguez.
-“Aproximación a la hemerografía del exilio vasco”, Jose Ramon Zabala.
-“Ekin: una luz en el túnel (Las editoriales del exilio)”, Jose Ramon Zabala.
-“Voces vascas de otras culturas”, Iñaki Aduriz Oyarbide.
-“El exilio vasco: educación-universidad”, Arantxa Beti Sáez.

Edizioa: Jose Angel Ascunce eta Maria Luisa San Miguel
La Cultura del Exilio Vasco II
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma, 2.zk.
Jose  Angel Ascunce editorea, Donostia, 1994, 254 or.
ISBN: 84-8046-015-6

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

La Cultura del Exilio Vasco I. Pensamiento y creación literaria

EDUKIA:
I “El exilio vasco como realidad cultural”, José Ángel Ascunce y Maria Luisa San Miguel
II “De la esperanza de una cultura nacional al exilio (1895-1960)”, Xabier Apaolaza
III La literatura vasca en el exilio
III.1 “La literatura vasca en euskara del exilio”, MartIn Ugalde
III.2 “Cinco defensores del euskara en el exilio”, Gorka Aulestia
V “Pensamiento y creación literaria”, JosE Angel Ascunce
V “Estudio bibliográfico”, María Luisa San Miguel

Edizioa: Jose Angel Ascunce eta Maria Luisa San Miguel
La Cultura del Exilio Vasco I Pensamiento y creación literaria
La Cultura del Exilio Vasco. Amerika eta Euskaldunak bilduma 1.zk.
Jose Angel Ascunce editorea, Donostia, 1994, 286 p.
ISBN: 84-8046-016-4

Genre: Amerika eta Euskaldunak bilduma

 

Igo